Informace ke stravování

Informace pro rodiče žáků přípravných a 1. tříd

• Stravování žáků 1. – 3. tříd bude od 5. 9. 2022 a po celou dobu rekonstrukce ŠJ zajištěno v ZŠ Chaplinovo náměstí
• Děti přípravných tříd se budou stravovat od 5. 9. 2022 v MŠ Záhorského
• Čipy na stravování prozatím nebudeme přidělovat
• Stravné se platí na účet FZŠ a MŠ 27-3488670297/0100
• Variabilní symboly a přihlašovací údaje na internetový jídelníček budou předány během prvních zářijových dnů
• K dispozici bude jednotné menu pro všechny děti
• Jídelníček bude zveřejňován na stránkách naší školy a na e-jidelnicek.eu
• Odhlašování obědů se bude provádět prostřednictvím e-jidelnicek.eu nebo na telefonním čísle 725 547 388 (pevná linka je mimo provoz) nejpozději do 7:45 hod. aktuálního dne