Informace ke stravování pro rodiče žáků přípravných a 1. tříd – upřesnění

 • Škola bude od 5. 9. 2022 zajišťovat možnost stravování pro děti z přípravných tříd (dále PT) a žáky 1. – 3. tříd.
 • Stravování žáků 1. – 3. tříd bude po dobu rekonstrukce zajištěno v ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí v pracovní dny v době od 11,00 do 11,45 hodin.
 • Doprovod a dozor nad žáky budou provádět zaměstnanci školy (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD).
 • Děti přípravných tříd se budou stravovat v MŠ Záhorského.
 • Informace o organizaci a případné úpravě vyučování podají třídní učitelé.
 • Cena oběda je 35,- Kč /stravný den.
 • Stravné se platí na účet FZŠ a MŠ V Remízku č. 27-3488670297/0100.
 • Variabilní symboly a přihlašovací údaje pro nové strávníky (děti z PT a žáci 1. tříd) budou předány třídními učiteli.
 • K dispozici bude jednotné menu pro všechny děti
 • Jídelníček bude zveřejňován na stránkách naší školy a na e-jidelnicek.eu
 • Odhlašování obědů se bude provádět prostřednictvím e-jidelnicek.eu nebo na telefonním čísle 725 547 388 (pevná linka je mimo provoz) nejpozději do 7:45 hod. aktuálního dne

                                                                                                                                                                                                                                Lenka Uksová – vedoucí ŠJ

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Milan Holub – ředitel školy