Informace k začátku školního roku 2022/2023

Všechny děti přivítáme ve čtvrtek 1. září 2022
 • 1. třídy
  • v 8:30 před školou, kde si děti i s rodiče vyzvednou třídní učitelky
 • ostatní třídy
  • v 8:00 – 8:45 přivítání žáků a zahájení školního roku v příslušných kmenových třídách
   • třídy, kterým se změnila kmenová třída (budova U1 – směr k bazénu; budova U2 – směr do ulice V Remízku):
    • III. D (p. uč. Mgr. Michela Uksová) – budova U1 učebna č. 214
    • IV. D (p. uč. Mgr. Lenka Janíková) – budova U2 učebna č. 311
    • V. B (p. uč. Ing. Bohumila Höschlová) – budova U1 učebna č. 212
    • V. D (p. uč. Bc. Renáta Rambousková) – budova U1 učebna č. 311
    • VI. A (p. uč. Mgr. Michaela Hladíková) – budova U1 učebna č. 507
    • VI. B (p. uč. Ing. Ivana Žáčková) – budova U2 učebna č. 407a
    • VI. C (p. uč. Mgr. Monika Dvořáková) – budova U2 učebna č. 514
    • VI. D (p. uč. Ing. Markéta Klanicová) – budova U1 učebna č. 407
    • VII. A (p. uč. PaedDr. Jana Králová) – budova U1 učebna č. 410B
    • VII. D (p. uč. Ing. Magdalena Chýleová) – budova U1 učebna č. 518
 • žáci cizinci se shromáždí v 7:45 na vedení školy, zde si je vyzvednou příslušní třídní učitelé

Školní družina 1. září

 • ranní družina není
 • pouze do 14:00
Pátek 2. září 2022
 • 1. třídy
  • ukončení vyučování po 2. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 1. stupeň
  • ukončení vyučování po 4. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 2. stupeň
  • ukončení vyučování po 5. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou

Školní družina 2. září

 • již i ranní družina 
 • již v běžném provozu do 17:30
Pondělí 5. září 2022
 • 1. třídy
  • ukončení vyučování po 3. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 1. stupeň
  • ukončení vyučování po 4. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
 • 2. stupeň
  • ukončení vyučování po 5. vyučovací hodině, třídní učitel po celou dobu se svojí třídou
6. září – 9. září 2022
 • výuka dle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
 • třídy se nestěhují, zůstávají v kmenových učebnách