Rekonstrukce školní jídelny

Vážení rodiče a přátelé školy,

V pondělí 25. 7. 2022 byl oficiálně předán pavilon školní jídelny jako staveniště firmě, která bude provádět rekonstrukci naší školní jídelny a přilehlých prostor. Jsme rádi, že rekonstrukce, o kterou jsme několik let žádali, byla úspěšně zahájena.

Pro naše strávníky to bude znamenat určitá omezení. Jak jsme již informovali mluvčí tříd, budou obědy od 5. 9. 2022 zajištěny pouze pro žáky 1. – 3. tříd ve školní jídelně na ZŠ Chaplinovo náměstí. Děti přípravných tříd budou stravovány v MŠ Záhorského.

Přihlášky ke stravování budou podávat zákonní zástupci dětí přípravných a 1. tříd a to pouze elektronicky. Informace byly zákonným zástupcům podány na prvních třídních schůzkách v červnu 2022.

Další informace budou následovat v přípravném týdnu (od 29. 8. 2022).

Věřím, že společně tuto situaci zvládneme bez komplikací a odměnou nám bude nová školní kuchyně s jídelnami.

Praha 25. 7. 2022

Mgr. Milan Holub – ředitel školy