Zápis do prvních a přípravných tříd

Vážení rodiče,

pokud jste se zápisu nemohli zúčastnit, máte možnost doručit požadované dokumenty do 30. 4. 2022 následujícími způsoby:

  • do schránky recepce školy
  • do datové schránky školy: ik4nrv6
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: miroslava.illova@fzsbarr.cz
  • poštou

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

Děti narozené od 1.9.2016 do 31.12.2016 se mohou zúčastnit, požádají-li o to jejich zákonní zástupci spolu s doporučením PPP.

  • Žádost o přijetí do 1. třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ, vytisknete a podepíšete. 

  • Žádost o odklad školní docházky

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu  si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O ODKLAD, vytisknete a podepíšete. K této žádosti je nutné přidat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Žádost o přijetí do přípravné třídy

Na internetové adrese https://zapisdozs-praha5.praha.eu   si vygenerujete a vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, vytisknete, podepíšete.

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roku před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj. Přednost ale mají děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

 

S dotazy k zápisu do 1. třídy se obracejte na Mgr. Miroslavu Illovou (miroslava.illova@fzsbarr.cz, tel. 724 328 341).

S dotazy k odkladům a zápisu do přípravné třídy na Mgr. Růženu Kufrovou (ruzena.kufrova@fzsbarr.cz, tel. 721 136 974).

 

JSME RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU!