Den otevřených dveří a zápis do prvních a přípravných tříd

Informace o zápisu do 1. třídy, o způsobu a obsahu výuky podáme zájemcům 23. 3. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin.

V této chvíli předpokládáme, že by setkání mohlo proběhnout prezenční formou.

Sledujte ale banner s názvem Den otevřených dveří, kde budou včas podrobné informace i vzhledem k epidemiologické situaci.

 

Letošní zápis do prvních a přípravných tříd ZŠ proběhne 20. a 21. 4. 2022 od 14:00 do 18:00.

Zadávání žádostí do systému MČ Praha 5 proběhne elektronicky, samotný zápis prezenčně (doufáme!) ve škole.

Veškeré podrobné informace o způsobu letošního zápisu najdete včas v banneru s názvem Zápis do prvních a přípravných tříd.