Třídní schůzky 24. 11. 2021

Z epidemiologických důvodů proběhnou čtvrtletní třídní schůzky opět on-line.

Čas zahájení si domlouvá každý třídní učitel s rodiči své třídy.