10. zasedání členské schůze Spolku rodičů V Remízku