Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 1. 9. 2021
Organizace prvního školního týdne:
Středa 1. 9. 2021

 • 8:00 – 8:45 – zahájení školního roku pro 2. – 9. třídy, testování
 • 8:30 – zahájení školního roku pro žáky 1. tříd, sraz na nádvoří školy

Čtvrtek 2. 9. 2021

 • 1. třídy – 2 vyučovací hodiny (konec 9:40 hod), testování
 • 2. – 5. třídy končí v 11:45 hod.
 • 6. – 9. třídy končí ve 12:40 hod.

Pátek 3. 9. 2021

 • 1. třídy – 3 vyučovací hodiny (konec 10:40 hod)
 • 2. – 5. třídy končí v 11:45 hod.
 • 6. – 9. třídy končí ve 12:40 hod.

Základním pravidlem je ochrana úst a nosu (chirurgické roušky – děti a žáci, respirátory FFP2 – zaměstnanci školy) ve společných prostorách (podrobnosti nošení roušek a výjimky naleznete na https://testovani.edu.cz) a dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Podrobné informace naleznete na adrese https://testovani.edu.cz. Doporučujeme si stránky prohlédnout.
Ve škole budeme používat antigenní testy GENRUI (prohlédněte si s dětmi instruktážní video ve výše uvedeném odkazu).
Budeme postupovat podle manuálu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování“ (vydalo MŠMT).

Testování bude probíhat ve třídách.

Testovat budeme:

 • ve středu 1. 9. 2021 (žáci 2. – 9. tříd) první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)
 • ve čtvrtek 2. 9. 2021 (žáci přípravných tříd a 1. tříd) první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)
 • v pondělí 6. 9. 2021 (žáci přípravných tříd a 1. – 9. tříd) první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)
 • ve čtvrtek 9. 9. 2021 (žáci přípravných tříd a 1. – 9. tříd) první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin)

Pokud se žák nemůže zúčastnit, bude otestován při příchodu do školy. Testovací místo je za hlavní recepcí školy (centrální recepce) a je v provozu od 8:00 hodin.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Podrobnosti na https://testovani.edu.cz.

V případě testování dětí přípravných tříd a žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (nejedná se o osobu pedagogického pracovníka). Jedná se o zákonného zástupce či jinou osobu, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, sms zpráva …). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle pokynů školy.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Při pozitivním výsledku testu se děti, žáci a zákonní zástupci řídí pokyny školy (podrobnosti https://testovani.edu.cz).