Důležité sdělení školní jídelny

Zaměstnanci školní jídelny Vám budou k dispozici:

  • 31. 8. 2021 v době od 13:00 do 17:00
  • 1. 9. 2021 v době od 8:00 do 13:00

V této době si můžete vyřídit všechny náležitosti spojené se stravováním v naší školní jídelně (úhrada stravného, poplatek a vyzvednutí identifikačního čipu, vyzvednutí platebních údajů)

V jídelně se NEDÁ platit kartou!

 

Informace pro všechny strávníky školní jídelny

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 9. 2021 zvýšena cena stravného takto:

  • děti 3 – 6 let: 41 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
  • děti nad 6 let: 43 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
  • děti ZŠ do 6 let: 25 Kč
  • děti ZŠ 6 – 10 let: 29 Kč
  • děti ZŠ do 10 – 15 let: 31 Kč
  • děti ZŠ nad 15 let: 33 Kč
  • cizí strávníci: 73 Kč včetně DPH

Mgr. Milan Holub
ředitel školy