ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
od 17. 5. 2021 dochází v rámci další fáze rozvolnění ke změnám v organizaci výuky a podmínek testování.

Věříme, že vzájemnou spoluprací a pomocí všechna pravidla a všechny podmínky rozvolnění zvládneme.

Osobní přítomnost na vzdělávání se bude týkat:

  • v našich mateřských školách všech dětí bez omezení počtu dětí ve třídách a bez testování dětí.
  • v základní škole dětí v přípravných třídách a žáků 1. i 2. stupně  – prezenčně, bez rotace. Testování žáků bude prováděno 1x týdně. Test se provádí první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu (pondělí), bezprostředně po příchodu do školy.
    Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Ve školní družině dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu.

Základním pravidlem je ochrana úst a nosu (chirurgické roušky – děti a žáci, respirátory FFP2 – zaměstnanci školy) a dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Žáci budou mít k dispozici 2 chirurgické roušky na dopoledne a 2 chirurgické roušky na odpoledne.

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metry od jiných osob. 

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma!!!

Je zakázán zpěv.

Jsou povoleny sportovní činnosti konané POUZE venku (ve vnějších prostorech).

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Podrobné informace naleznete na adrese https://testovani.edu.cz. Doporučujeme si stránky prohlédnout.

Ve škole budeme používat SINGCLEAN A SEJOY (prohlédněte si s dětmi instruktážní video ve výše uvedeném odkazu).
Budeme postupovat podle manuálu „Testování ve školách duben 2021“ (vydalo MŠMT).
Testování bude probíhat ve třídách.

Testovat budeme každé pondělí první vyučovací hodinu (8:00 – 9:00 hodin).
Pokud se žák nemůže zúčastnit, bude otestován při příchodu do školy. Testovací místo je v galerii školy (centrální recepce) a je v provozu v pondělí od 7:40 hodin. Od úterý do pátku od 8:00 hodin. Bez negativního testu se dítě ani žák nesmí účastnit prezenčního vzdělávání (podrobnosti viz odkaz výše).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání (MŠ), přípravných tříd a žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (nejedná se o osobu pedagogického pracovníka). Jedná se o zákonného zástupce či jinou osobu, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, sms zpráva …). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle pokynů školy.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Při pozitivním výsledku testu se děti, žáci a zákonní zástupci řídí pokyny školy (podrobnosti https://testovani.edu.cz ).

Podrobné informace naleznete v přiložených souborech.

Ke stažení