Informace k testování žáků 5. , 7. a 9. ročníků na onemocnění COVID – 19 před přijímacím řízením na SŠ a víceletá gymnázia

Dle pokynů MŠMT má škola za povinnost otestovat žáky 5., 7., a 9. ročníků na nemoc Covid-19před přijímacím řízením na SŠ a víceletá gymnázia.

Žáci se budou testovat dle přiloženého harmonogramu v příloze. Přesný čas obdrží každý žák od svého třídního učitele.

Prostudujte si s dětmi důkladně informace k testování a instruktážní leták k testování (zde). Je potřeba, aby žáci přišli informovaní.

Základní informace k testování:

Podrobné informace naleznete na adrese: https://testovani.edu.cz. Doporučujeme si stránky prohlédnout.

Ve škole budeme používat LEPU TESTY, prohlédněte si s dětmi instruktážní video ve výše uvedeném odkazu.

Ke stažení