Pololetní klasifikace

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

V naší škole je to prostřednictvím IS Bakaláři.

Jak si zobrazit toto hodnocení v aplikaci Bakaláři najdete zde