Distanční výuka 3. – 9. tříd je prodloužena

Výuka probíhá podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“. Dále se řídí aktuálními informacemi MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení a opatřeními PES pro oblast školství.

Je povolena osobní přítomnost žáků:

  • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy
  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci budou mít k dispozici dvě roušky na dopoledne (na výuku) a dvě roušky na odpoledne.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
Školní družina bude mít 9 oddělení (1 pro přípravné třídy v Záhorského ulici a 8 pro žáky 1. a 2. tříd).
Provoz školní družiny bude pondělí až pátek od 11:45 do 17:00 hodin.
Ranní školní družina nebude.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro distanční výuku tak, jak byl nastaven v říjnu 2020.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (od 5. 1. 2021) takto:

Pokud bude:

  • PES 5 od 11:00 -do 13:00
  • PES 4, 3 od 11:00 do 11:30 a od 13:45 do 14:00