Úspěšné mladé spisovatelky

S radostí informujeme o úspěchu našich děvčat z deváté třídy v rámci literární soutěže vyhlášené občasníkem Páťák, který vydává radnice Prahy 5. Účastníci soutěže se měli zamyslet nad následující otázkou: „Co zajímavého jste se o prázdninách naučili?“ Příspěvky našich děvčat byly vyhodnoceny jako nejzajímavější. Kromě hezkých cen si žákyně odnesly také příjemné vzpomínky na vzácné osobní setkání s paní starostkou Mgr. Renátou Zajíčkovou, která jim osobně poblahopřála.

Ještě jednou blahopřejeme!

 

Úspěšné mladé spisovatelky, žákyně 9. ročníku s paní starostkou a paní učitelkou
Úspěšné mladé spisovatelky (foto JA)